ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
service
 
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
 
แบบเรียกเป็นรายครั้ง แบ่งออกเป็น

1. แบบซ่อม ณ สถานที่ติดตั้ง (ON SITE SERVICE) ซ่อมด่วนภายใน 16 ชม.
- วิเคราะห์ตรงจุด ประหยัดเวลาในการรอคิวซ่อม สามารถใช้งานได้ภายในวันนั้น

2. แบบนำเครื่องกลับ (RETURN) ซ่อมแล้วเสร็จภายใน 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่อนุมัติซ่อม)
- เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับเครื่อง เพื่อนำกลับมาตรวจเช็คสภาพและความเสียหายของเครื่องให้ทราบ ภายในวันทำการถัดไป เพื่อขออนุมัติซ่อม จากนั้นจะทำการเสนอราคาค่าซ่อม(ค่าอะไหล่และค่าบริการต่างๆ)ให้ทราบภายในวันทำการถัดไป เพื่อรออนุมัติซ่อมและจัดส่งเครื่องคืนภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติซ่อม
.........................................................................................................................................................................................
กลับ ติดต่อเรา
 
4mendesign.com