ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
service
 
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
บริการซ่อมจอมอนิเตอร์ CRT แบบเหมาจ่าย (ยกเว้น Flyback ,หลอดภาพ,สายสัญญาณ)
- รวมค่าบริการรับ-ส่ง ค่าแรง ค่าอะไหล่
- เพียงแค่ท่านโทรศัพท์แจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้า เรามีบริการรับ-ส่งถึงสถานที่
- บริการรับเครื่องภายใน 16 ชั่วโมง ทำงาน
- จัดส่งเครื่องคืนภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติซ่อม
.........................................................................................................................................................................................
กลับ ติดต่อเรา
 
4mendesign.com