ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
service
 
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
 
แบบบริการซ่อมแซมปริ้นเตอร์รายปี แบ่งออกเป็น

1. การให้บริการสัญญารายปี แบบรวมอะไหล่
- จ่ายค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องยุ่งยากในการขออนุมัติในการซ่อม
- ฟรีค่าบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดอายุสัญญา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- บริการที่รวดเร็ว ซ่อม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (ON-SITE SERVICE) ภายใน 16 ช.ม. ทำงาน
- มีเครื่องสำรองในการใช้งาน ตามยี่ห้อและรุ่นของเครื่องที่อยู่ในสัญญา
- ทำความสะอาดเครื่อง พร้อมตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสมของเครื่องของแต่ละรุ่น และลักษณะการใช้งาน
- ปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่องของเครื่อง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
- รายงานผลการซ่อมแซมและการเปลี่ยนอะไหล่ ของเครื่องแต่ละตัวให้ท่านทราบทุกๆ 4 เดือน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง

2. การให้บริการสัญญารายปี แบบไม่รวมอะไหล่
- ต้องนำเสนอค่าอะไหล่ในการซ่อมทุกครั้ง เพื่อขออนุมัติซ่อม ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่
- ส่วนการให้บริการอื่นๆจะเหมือนกับการให้บริการสัญญารายปี แบบรวมอะไหล่
.........................................................................................................................................................................................
กลับ ติดต่อเรา
 
4mendesign.com