ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
มาตราฐาน
 
บริษัท โทโทล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ บำรุงรักษาและการซ่อมแซม เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์อิงค์เจทและเครื่องพิมพ์ แบบหัวเข็มธรรมดา, จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานทั่วไปไม่ว่าจะ เป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งแบบเรียกเป็นรายครั้ง (Per Call), On Site Service และให้บริการ แบบรายปี (Maintenance Contract) และบริการเครื่องเช่า ด้าน งานซ่อม บริษัทฯ มุ่งเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือ
 
1. ความเอาใจใส่ ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความเอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มเรียกใช้บริการจนกระทั่งสิ้นสุด การให้บริการและจะให้ความดูแลต่อไปจนแน่ใจว่า เครื่อง ของลูกค้าจะสมบูรณ์อย่างแท้จริง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ ทราบผลการซ่อม สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายบริการ ลูกค้าได้ทันที ตามวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
 
2. ความรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องของ ลูกค้าหลังจากได้รับแจ้งภายใน 16 ชั่วโมงทำงาน หลังจากได้รับ เครื่องจากลูกค้าแล้วจะทำการแจ้งผลการตรวจเช็คให้ ลูกค้าทราบ ภายใน 2 วันทำงาน โดยจะซ่อมแซมและส่งเครื่องคืนลูกค้า ภายใน 3 วันทำงาน หลังจากได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธจากลูกค้า
 
3. คุณภาพของงาน เครื่องทุกเครื่องที่นำมาซ่อมจะได้ รับการตรวจเช็ค และซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญงานอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน และจะทำการทดสอบเครื่องหลัง จากซ่อม เสร็จจนแน่ใจ จึงจะส่งกลับคืนไปยังลูกค้า บริษัทฯจะรับ ประกันการซ่อมและอะไหล่ที่เปลี่ยนให้ หากเครื่องที่ซ่อม ยังปรากฏอาการเสียเดิมอีก บริษัทฯ ยินดีแก้ไขให้ฟรีจน กระทั่งเครื่องหายจากอาการเสียนั้น และสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
 
การรับรองความสามารถ
 
บริษัท โทโทล โซลูชั่น เซอร์วิส ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น ศุนย์บริการ ตัวแทนจัดจำหน่ายอะไหลแท้ อย่างเป็นทางการจากเจ้าของสินค้า ดิสทริบิวชั่น ด้านไอทีชั้นนำ
 
สัญญาสิทธิการประกอบศูนย์บริการ
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
svoa
 
ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
sis
 
ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้
Hewlett Packard
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
sis
 
 
 
 
  ขาย ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
         
กลุ่มสถาบันการเงิน
กลุ่มสถาบันการศึกษา
กลุ่มห้างสรรพสินค้า
กลุ่มประกันภัย
กลุ่มหน่วยงานของรัฐ
กลุ่มหน่วยงานเอกชน
กลุ่มอุปโภคบริโภค
กลุ่มการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจยานยนต์
กลุ่มขนส่ง
กลุ่มโรงพยาบาล
กลุ่มโรงแรม
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 
4mendesign.com