ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 19 กันยายน 2537 เกี่ยวกับการให้บริการบำรุงรักษาและ การซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์อิงค์เจท และเครื่องพิมพ์แบบ หัวเข็ม, จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับเรื่องการบริการจากองค์กรใหญ่ทั่วทั้ง กรุงเทพ และปริมณฑลมายาวนาน และได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการจากเจ้าของ โปรดักส์และมีการพัฒนาระบบการให้บริการมาโดยตลอดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย การบริการที่เป็นเลิศได้มาตราฐาน ที่สำคัญคือ ความพึงพอใจของลูกค้า
 
 
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
บริษัท โทโทล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ บำรุงรักษาและการซ่อมแซม เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์อิงค์เจทและเครื่องพิมพ์ แบบหัวเข็มธรรมดา, จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานทั่วไปไม่ว่าจะ เป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งแบบเรียกเป็นรายครั้ง (Per Call), On Site Service และให้บริการ แบบรายปี (Maintenance Contract) และบริการเครื่องเช่า ด้าน งานซ่อม บริษัทฯ มุ่งเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือ
 
ความเอาใจใส่
ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความเอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มเรียกใช้บริการจนกระทั่งสิ้นสุด การให้บริการและ จะให้ความดูแลต่อไปจนแน่ใจว่าเครื่องของลูกค้าจะสมบูรณ์ อย่างแท้จริง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบผลการซ่อม สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที ตาม วันและเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
 
ความรวดเร็ว
บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องของ ลูกค้าหลัง จากได้รับแจ้งภายใน 16 ชั่วโมงทำงาน หลังจากได้รับ เครื่องจากลูกค้าแล้ว จะทำการแจ้งผลการตรวจเช็คให้ลูกค้า ทราบ ภายใน 2 วันทำงาน โดยจะซ่อมแซมและส่งเครื่อง คืนลูกค้า ภายใน 3 วันทำงาน หลังจากได้รับการตอบรับ หรือปฏิเสธจากลูกค้า
 
คุณภาพของงาน
เครื่องทุกเครื่องที่นำมาซ่อมจะได้รับการตรวจเช็ค และซ่อม แซมจากช่างผู้ชำนาญงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน และจะทำการ ทดสอบเครื่องหลังจากซ่อมเสร็จจนแน่ใจจึงจะส่งกลับคืน ไปยังลูกค้า บริษัทฯจะรับประกันการซ่อมและอะไหล่ที่เปลี่ยน ให้ หากเครื่องที่ซ่อมยังปรากฏอาการเสียเดิมอีก บริษัทฯ ยินดีแก้ไขให้ฟรีจนกระทั่งเครื่องหายจากอาการเสียนั้น และ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
4mendesign.com